De rugtriatlon is een wetenschappelijk bewezen effectief trainingsprogramma voor mensen met verhoogde risico’s op rugklachten of recidiverende en/of chronische rugklachten. De rugtriatlon is ook geschikt voor personen die graag naar een actieve levenstijl willen toewerken, of voor personen die middenin een arbeids-reintegratietraject zitten. 

De rugtriatlon is een trainingsprogramma van een jaar waarbij er 1 keer per week een uur lang wordt getraind.

De training is gericht op het sterker maken van uw rug, inzicht krijgen in uw rugklachten en leren omgaan met de pijn.

Er wordt voorafgaand aan de rugtriatlon een gratis intake gehouden waarbij het startniveau van de deelnemer bepaald wordt. Vervolgens draait een softwaresysteem een jaarprogramma uit voor de wekelijkse training.

Belangrijk is dat het startniveau niet te hoog ligt en dat er sprake is van een juiste opbouw in de tijd. Via de intake worden specifieke aspecten beoordeeld die tijdens de begeleiding in de training en via thuistraining vervolgens extra aandacht kunnen krijgen. In de meeste gevallen vindt een korte individuele behandeling plaats van 2 tot 9 fysiotherapeutische behandelingen. Waarin de pijn naar beneden kan worden gebracht en waarbij kan worden gestart met het trainen van de lokale stabiliteit in de rug.

Voor het starten met het programma heeft u geen verwijzing van uw huisarts of specialist nodig en indien u goed bent verzekerd wordt de training 4 maanden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Zoeken