Neurorevalidatie

Als praktijk hebben we de expertise in huis voor de fysiotherapeutische zorg bij centraal neurologische problematiek en neuromusculaire aandoeningen. Het betreft hier o.a. de zorg en revalidatie rondom een beroerte (CVA), Multiple Sclerose (MS), de ziekte van Parkinson, traumatisch hersenletsel, dwarslaesie, dementie en neuromusculaire aandoeningen.

Binnen de neurorevalidatie is het belangrijk om interdisciplinair en multidisciplinair te denken en te handelen. Hierdoor kun je ondanks de vele beperkingen als gevolg van genoemde ziektes en aandoeningen, nog veel betekenen voor de patiënt en omgeving. Kijken naar ieders individuele mogelijkheden en kwaliteit van leven staan hierbij voorop. Binnen de neurorevalidatie kunnen wij een rol spelen bij:

 • Optimaliseren van de coördinatie, (romp-)balans en het uithoudingsvermogen
 • Optimaliseren van de mobiliteit
 • Valpreventie
 • Verminderen/minimaliseren van pijnklachten
 • Verminderen van vermoeidheid
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Optimaliseren van transfers, het lopen en traplopen.
 • Optimaliseren van motorische en cognitieve dubbeltaken
 • Coachen/begeleiden bij hervatten van (huishoudelijk) werk, hobby’s, sporten en sociale contacten, indien nodig op aangepast niveau.
 • Informatie over en inzicht geven in het ziektebeeld en begeleiden tijdens het ziekteproces (herkennen en erkennen)
 • Informeren, adviseren, en coachen van de mantelzorgers en de thuiszorgmedewerkers. (bron:www.nff-mcl.nl)

Centraal neurologische aandoeningen zijn complex en hebben vaak grote gevolgen op allerlei terreinen. Voor optimale (na-)zorg is goede samenwerking, ervaring en kennis dan van groot belang. Als praktijk zijn wij aangesloten bij de volgende netwerken:

 • ParkinsonNet Groningen/Friesland/Nederland, klik hier voor meer info over de behandeling van Parkinson.
 • MS-netwerk Noord-Nederland (UMCG/Martini Ziekenhuis/Beatrixoord)
 • Neurologie Fysiotherapeuten Friesland, regio MCL (NFF-MCL)
 • Neurologienetwerk Drachten
 • Geriatrienetwerk Groningen/Friesland

Voor onze particuliere tarieven van een behandeling verwijzen wij u naar de prijslijst particuliere tarieven.

Zoeken