Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs, zo ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. In de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen, maar bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Wat doet de kinderfysiotherapeut:

 • intake: uitgebreid gesprek over de voorgeschiedenis en de hulpvraag
 • lichamelijk onderzoek
 • testen
 • behandelen

Dit kan meerderen zittingen beslaan.

Voorbeelden van indicaties bij de baby/ peuter:

Motorische ontwikkelingsachterstand

 1. Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 2. Huilbaby
 3. Billenschuiver (i.p.v. kruipen op knie)
 4. Cerebrale parese
 5. Spina bifida
 6. Pre-dysmature kind: te vroeg geboren
 7. Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

 1. Motorische ontwikkelingsachterstand
 2. Afwijkend looppatroon
 3. Mentale retardatie
 4. Cerebrale parese
 5. Lage of hoge spierspanning
 6. Orthopedische afwijkingen
 7. Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 8. Ademhalingsproblematiek
 9. Jeugdreuma
 10. incontinentie

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

 1. Motorische ontwikkelingsachterstand
 2. DCD, Developmental Coordination Disorder
 3. Mentale retardatie
 4. Cerebrale parese
 5. Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 6. Sensomotorische problemen
 7. Schrijfproblemen
 8. Houdingsproblemen
 9. Ademhalingsproblematiek
 10. ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 11. Jeugdreuma
 12. Incontinentie

Behandeling:
De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige motorische beperking.

Vergoeding:

De eerste 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico wordt niet aangesproken.

Samenwerking:
Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Opleiding:
De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een driejarige post-HBO-opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen. Jannie heeft tevens de Master titel behaald in 2008.
De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Bijzondere aandachtsgebieden:

 • plagiocephalometrie: de “scheve hoofdjes”
 • schrijfproblematiek
 • beweegprogramma overgewicht
 • plas- en poepproblemen

De kinderfysiotherapeuten bij de Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk zijn Jannie Kussendrager (lokaties Kollum en Gorredijk) en Anita Kasper-Idsingh (lokaties Kollum en Grijpskerk):

lokatie Kinderfysiotherapie Kollum, de Anjen 2

lokatie Kinderfysiotherapie Grijpskerk

lokatie Kinderfysiotherapie Gorredijk, Jod.Heeringastraat 2, Gorredijk

 

 

 

 

Zoeken