logo-chronisch-zorgnet-01022020

Chronisch Zorgnet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van bijna 3000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen op een kleine 3500 locaties in Nederland.

Lees hier verder

Schermafbeelding 2017-06-09 om 14.34.53

Fys' Optima

Door samenwerken en delen zijn Fys’Optima-partners in staat de klanten van hun praktijken een hogere kwaliteit te bieden.
Vele handen maken licht werk. Door producten en diensten met elkaar te delen, ontstaat potentie en kracht.
Een actief vestigings- en spreidingsbeleid zorgt voor overtuigende dekking en penetratie in de markt.
Door samen te werken vormen we een zeer interessante partij. Hierdoor bieden we op veel terreinen interessante inkoopvoordelen.  Bezoek de website

Schermafbeelding 2017-06-09 om 14.24.49

CVA-Zorgketen Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) werkt samen met andere organisaties in de omgeving (van Leeuwarden) op het gebied van zorg voor mensen met een CVA of TIA. Deze organisaties hebben onderling afspraken gemaakt over CVA-zorg. Op deze manier wordt kwalitatief goede zorg en behandeling nagestreefd, afgestemd op de situatie en mogelijkheden van de cliënt/patiënt.  MCL website

Schermafbeelding 2017-06-09 om 14.10.43

ParkinsonNet Friesland/Nederland

ParkinsonNet bestaat onder andere uit fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten met specifieke expertise in de behandeling van Parkinson. Deze zorgverleners staan garant voor een deskundige behandeling van parkinsonpatiënten in de directe woonomgeving van de patiënt en werken nauw samen met de parkinsonverpleegkundigen en neurologen van het ziekenhuis.  Bezoek website

elzlogo

Stichting ELZ Kollum

ELZ staat voor Eerste Lijns Zorgverleners. De eerste lijnszorg staat direct in contact met de mensen.

In de stichting ELZ Kollum werken apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, psychologen en verloskundigen samen aan projecten in de eerstelijns zorg. Zo hopen wij tot een nog betere afstemming te komen met het belang van de patiënt voorop.  Bezoek website

logo geriatrienerwerk

Geriatriefysiotherapeuten bundelen zich in GFNG

Geriatriefysiotherapeuten bundelen zich in GFNG.

Het doel van het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen is een zorgketen te ontwikkelen waarbij alle behandelaars vanuit hetzelfde perspectief naar de geriatrische patiënt kijken. Dit kan de kwaliteit van de zorg voor ouderen ten goede komen.

www.gfngroningen.nl

geriatrie ft logo

Netwerk Geriatrie Friesland

Het netwerk Geriatrie Friesland is een provinciaal samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit de 1e lijn, 2e lijn en caresector die de geriatrische patiënt, op verwijzing van aanvragers, optimale fysiotherapeutische zorg biedt. Deze zorg is vraag gestuurd. Voor verwijzers, geriatrische patiënten en niet netwerk fysiotherapeuten staat het netwerk Geriatrie Friesland voor deskundigheid, kwaliteit en resultaatgerichtheid. Wanneer er sprake is van ketenzorg draagt het netwerk zorg voor een samenhangend, continuerend fysiotherapeutisch aanbod.

NZD

Neurologische Zorgketen Drachten (NZD)

De Neurologische Zorgketen Drachten (NZD) is een regionaal samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit de 1e en 2e lijn. Het primaire doel van het netwerk is om optimale fysiotherapeutische zorg voor neurologie patienten in de regio Drachten te realiseren. Hulpvraag, kwaliteit, deskundigheid en resultaatgerichtheid staan centraal.

http://neurologienetwerkfysiotherapie-regiodrachten.nl/index.html

20190109_201848

Netwerk Oncologie Fysiotherapeuten Friesland

De praktijk is sinds januari 2019 lid van het NOFF (Netwerk Oncologie Fysiotherapeuten Friesland).

Dit netwerk bestaat uit fysiotherapeuten die de fysiotherapeutische zorg rondom de oncologiepatient zo goed mogelijk willen uitvoeren.

Bezoek de website

logo cva netwerk groningen

CVA netwerk Groningen

Het CVA netwerk Groningen is een netwerk van fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten in de regio Groningen.

De website is bedoeld voor CVA patienten, hun partner, verwijzers of behandelaren.

Hier is de link naar de website.

schoudernetnoord

Schoudernet Noord

Schoudernet Noord wil de zorg rondom schouderpatiënten continue blijven verbeteren. Door het ontwikkelen van hoogwaardige transmurale zorg voor patiënten met schouderproblemen in de regio-Noord, zowel in de 1e , 2e en 3e lijn.

Klik hier voor de website

Pijn in beweging

Pijn in Beweging

Het netwerk Pijn in Beweging is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in de regio groot Groningen. “Wij bestaan omdat we de kwaliteit van leven van mensen met chronische pijn willen optimaliseren door (1) het leveren van de best mogelijke fysiotherapeutische zorg voor mensen met chronische pijn, (2) samenwerking van fysiotherapeuten te bevorderen, (3) uitwisselen en verspreiden van kennis en kunde, bijdragen aan de implementatie van de Zorgstandaard Chronische Pijn en andere multidisciplinaire richtlijnen, (4) samenwerking met andere disciplines, patiënten, onderzoekers, beleidsmakers, en fungeren als vertegenwoordiger en gesprekpartners in het multidisciplinaire pijnveld, (5) uitvoeren van onderzoek en (6) verbeteren van voorlichting omtrent pijn.”

 

Klik hier voor de website

schoudernetwerk friesland

Schoudernetwerk Friesland

Schoudernetwerk Friesland is een werkgroep van fysiotherapeuten (waaronder manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten) die gespecialiseerd zijn op gebied van diagnostiek en revalidatie van schouderaandoeningen. Binnen de organisatie is er sprake van een intensief samenwerkingsverband met orthopeden. Dit zorgt voor korte lijnen tussen orthopeed en therapeut bij post-operatieve schouderrevalidatie.

 

Klik hier voor de website

Zoeken