Leefstijlcoaching

Leefstijlcoaching

Nederland moet gezonder worden, vindt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. “Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik veroorzaken grote gezondheidsproblemen voor heel veel mensen. Jaarlijks sterven zo’n 20.000 Nederlanders door roken. Overgewicht staat met stip op twee als de belangrijkste oorzaak van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en zelfs 40% van alle gevallen van diabetes type 2. Alcohol veroorzaakt jaarlijks zo’n 3000 gevallen van kanker en is de hofleverancier van de verslavingszorg. De urgentie is dus hoog.” Hij sloot met zo’n zeventig maatschappelijke organisaties en bedrijven het Nationaal Preventieakkoord. Doel van het akkoord is dat Nederlanders gezondere keuzes maken, waardoor ze minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen.

Bij het maken van gezondere keuzes, de leefstijl verbeteren, gaat het om het uitlokken van gedragsverandering. Om patiënten hierbij te kunnen helpen, vraagt dat om goede coachingsvaardigheden van de therapeut. Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.

Na een intakegesprek, het vaststellen van de hulpvraag en de analyse van het gedrag, zullen samen met de patiënt de doelen geformuleerd worden en een plan opgesteld worden. Het doel en de leefwereld van de patiënt staan centraal.

Samen met de leefstijl coach zal gestreefd worden naar het veranderen van de leefstijl en vooral om de gezonde leefstijl te behouden!

Mirjam heeft de opleiding tot Leefstijlcoach gevolgd.

 

Zoeken