Duizeligheidsklachten

Duizeligheid is een veelvoorkomende klacht die sterk leeftijdsafhankelijk is en vooral veel voorkomt
bij mensen van 65 jaar en ouder. Mensen kunnen verschillende vormen van duizeligheid ervaren;
draaiduizeligheid, licht gevoel in het hoofd/gevoel flauw te vallen of onzekerheid bij bewegen.
Voornamelijk bij de draaiduizeligheid ligt de oorzaak hiervan vaak in het evenwichtsorgaan. Een veel
voorkomende onschuldige oorzaak hiervoor is een goedaardige aandoening in het evenwichtszintuig,
waarbij kleine kristalletjes los bewegen in de kanalen van het evenwichtszintuig. Dit wordt “benigne
paroxysmale positieduizeligheid”* genoemd. Indien dit de oorzaak is voor uw duizeligheidsklachten
dan is dit vaak goed te behandelen met behulp van fysiotherapie.

Allereerst onderzoekt uw fysiotherapeut of het probleem in het linker of rechter evenwichtsorgaan zit en op welke plek in het
orgaan. Vervolgens zal de fysiotherapeut samen met u een aantal bewegingsmanoeuvres uitvoeren
om de los bewegende kristallen weg te krijgen uit één van de kanalen. Op deze wijze kan de oorzaak
voor de duizeligheid weggenomen worden en bent u vaak na een paar behandelingen klachtenvrij.

Duizeligheidsklachten kunnen ook een andere oorzaak hebben dan vanuit het evenwichtsorgaan. Een
mogelijke oorzaak is stijfheid en/ of spierspanning in de nek. Dit is in de meeste gevallen ook te
behandelen met behulp van fysio- en manueeltherapie. Indien er een andere oorzaak wordt
vermoed voor uw duizeligheid dan zal de fysiotherapeut u doorverwijzen naar de huisarts.

 *Benigne= goedaardig, paroxysmaal= in aanvallen optredend.  Het gaat hier dus om goedaardige in aanvallen optredende duizeligheid die afhankelijk is van de houding. 

 

Marten heeft voor deze behandeling een nascholingscursus gevolgd.

Zoeken