Claudicatio, Etalagebenen

NIEUW in 2019: Behandeling voor Claudicatio wordt (deels) vergoed uit de basisverzekering!!

Etalagebenen, Claudicatio Intermittens (CI), is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door inspanningsgebonden pijn in de benen die na een periode van rust verdwijnt (etalages bekijken). De loopafstand is meestal beperkt en er kan sprake zijn van een verminderd uithoudingsvermogen, beperkte spierkracht en angst voor pijn of inspanning.

CI is het meest voorkomende symptoom van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en is het gevolg van artherosclerose (slagaderverkalking). De bloedvaten van en naar de benen raken vernauwd en/of verstopt, waardoor de toevoer van bloed en daarmee van zuurstof naar de benen tekortschiet.

Aangezien artherosclerose in alle slagaders kan voorkomen, hebben patiënten met PAV een verhoogd risico op een hart- en/of herseninfarct.

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Gesuperviseerde LoopTherapie (GLT) de eerstekeusbehandeling is voor patiënten met etalagebenen. In de richtlijn van de huisartsen en van de vaatchirurgen staat dat patiënten met Claudicatio Intermittens pas voor een operatie in aanmerking komen als GLT niet het gewenste effect heeft gegeven (Stepped Care Model).

Gesuperviseerde LoopTherapie bestaat behalve uit het verbeteren van de loopafstand en van de algehele conditie ook uit leefstijlcoaching. Hierbij richt de fysiotherapeut zich tijdens de behandeling op risicofactoren. Er zal aandacht zijn voor stoppen met roken, meer bewegen, gezonde voeding en ontspanning. Kijk ook bij behandelingen/leefstijlcoaching

Het ClaudicatioNet is een landelijk netwerk van fysiotherapeuten voor de behandeling van patiënten met CI (etalagebenen). Lidmaatschap van dit netwerk staat garant voor kwaliteit: de fysiotherapeuten zijn geschoold en bekwaam in het geven van GLT.

Mirjam Muntinghe is lid van het CaudicatioNet. 

Mocht u belangstelling hebben voor deze therapie, neemt u dan contact op met de Praktijk voor Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk (tel 0511-451400 of per mail: info@fysiokollum-grijpskerk.nl of via de website: www.fysiokollum-grijpskerk.nl.

U kunt ook kijken op de website van het ClaudicatioNet: www.claudicationet.nl en via de zorgzoeker onze praktijkgegevens opzoeken.

Ook hier kunt u meer informatie vinden over Etalagebenen

Zoeken