COPD

Wat is COPD?

 

NIEUW in 2019: fysiotherapie voor COPD wordt (deels) vergoed vanuit de basisverzekering!!
COPD staat voor het engelse Chronic Obstructive Pulmonairy Disease wat in het Nederlands chronisch obstructief longlijden betekent. Het is één van de weinig chronische ziekten waarbij nog een groei te zien is in het aantal mensen die deze diagnose gesteld krijgen. Met name bij vrouwen is deze groei zeer duidelijk zichtbaar.
COPD omvat de aandoeningen chronische bronchitis en emfyseem. De obstructie die hierbij ontstaat in de bronchus (luchtpijpvertakkingen) van de longen staat hierbij centraal en wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door langdurig in contact komen met sigarettenrook. Daarnaast spelen ook blootstelling aan risicostoffen en/of luchtverontreiniging, genetische factoren en luchtweg- infecties een mogelijke rol in het ontstaan van COPD.
De klachten die zich bij COPD openbaren zijn hoesten, kort- ademigheid, opgeven van slijm, slecht slapen, afname van de kwaliteit van leven, vermoeidheid etc.. Mensen met COPD zijn als gevolg van deze klachten en de angst om zich in te spannen vaak minder actief dan leeftijdgenoten zonder COPD. Gevolg hiervan is dat de klachten toenemen en men verder inactief wordt. Men ziet mensen met COPD dan ook vaak in
een neerwaartse spiraal terecht komen, die men zonder specialistische hulp moeilijk zelf kan doorbreken.
Invloed van bewegen op COPD
Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar COPD en de behandeling hiervan (longziekten kosten Europa jaarlijks 102 miljard euro!!!). Uit deze onderzoeken komt steeds weer het belang van het bewegen naar voren toe. Enkele voordelen van bewegen bij COPD zijn:
o Versterken van spieren
o Gunstige invloed op hart- en vaatstelsel
o Bevorderen botdichtheid
o Verlagen cholesterolgehalte en een hoge bloeddruk
o Vergroten van fysiek welbevinden en conditie
o Verbeteren van de kwaliteit van leven
o Bevorderen van sociale contacten
o Verminderen van stress en overgewicht etc.
Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?
Zoals al eerder genoemd speelt bewegen een zeer belangrijke rol bij COPD. Aangezien de fysiotherapeut de specialist is in het bewegen kan deze u als geen ander begeleiden en op de juiste manier trainen. Fysiotherapie bij COPD is niet meer alleen het helpen van slijm af te komen, maar de laatste jaren is het accent steeds meer komen te liggen op conditieverbetering en het trainen van spieren.
Binnen onze praktijk bestaat er de mogelijkheid om onder begeleiding Peter van Brummelen (fysiotherapeut met specialisatie in begeleiding van mensen met COPD) te trainen in groepsverband om zo op een leuke manier te werken aan de conditie en de spierkracht. Tevens geeft hij adviezen en/of oefeningen voor de thuissituatie en als nodig ook training in het juist ademhalen en hoesten. De begeleiding en training zal bestaan uit de volgende aspecten:
– Kennismaking en het bepalen van de persoonlijke doelen.
   Dit kan zijn bijv weer meer willen fietsen of een half uur kunnen wandelen
– Er wordt door de fysiotherapeut aanvullend onderzoek gedaan om het
   beginniveau te bepalen
Kijk hier voor meer informatie over COPD en behandelingsmogelijkheden
Zoeken