Chronische Of Aanhoudende Pijn Bij Volwassenen En Kinderen

Wat is chronische of ook wel aanhoudende pijn?

Chronische, langdurige of aanhoudende pijn is pijn die langer duurt dan 3 maanden. Over het algemeen wordt het omschreven als pijn die blijft bestaan na de normale hersteltijd van het weefsel.

Feiten over pijn

Acute pijn waarschuwt ons voor mogelijke weefselschade en is meestal het direct gevolg van een specifieke gebeurtenis zoals een operatie, bevalling, breuk of ongeluk.

Chronische pijn dient geen biologisch doel, omdat het niet gekoppeld is aan weefselschade of het risico hierop. Chronische pijn kan gezien worden als een op zichzelf staande aandoening en kan maanden of jaren aanwezig zijn. Hoewel er geen weefselschade (meer) is, blijft de pijn bestaan. Dit is een overgevoelige reactie van het lichaam door eerder waargenomen gevaar.

Hoe kan Fysiotherapie helpen?

Uw fysiotherapeut kan u helpen met chronische pijn, door de klachten te verduidelijken en u vervolgens vaardigheden aan te leren en te ontwikkelen die nodig zijn om goed met uw klachten om te kunnen gaan. Wij werken samen met u aan het opbouwen van activiteiten en een betere kwaliteit van leven.

Voordelen van het trainen bij chronische pijn

Trainen helpt u bij het vergroten en behouden van uw beweeglijkheid, vergroten van de spierkracht en de conditie van uw hart en bloedvaten. Daarnaast verbetert het trainen bij chronische pijn de stemming en het algemeen welbevinden.

Verdere informatie:

https://www.youtube.com/watch?v=ikUzvSph7Z4

https://www.pijninbeweging.nl

https://www.retrainpain.org/nederlands

Dat kinderen ook chronische klachten kunnen hebben, is jarenlang onderschat. Kinderen met klachten als pijn zonder duidelijke lichamelijke oorzaak (bijvoorbeeld hoofdpijn, gewrichtsklachten), chronische vermoeidheid en chronische buikpijnklachten hebben vaak veel schoolverzuim en kunnen niet meedoen met wat leeftijdsgenoten allemaal doen. Dit kan leiden tot een sociaal isolement, met alle gevolgen van dien. Een goede begeleiding en behandeling is van zeer groot belang!

De oorzaak van chronische klachten is velerlei. Vaak speelt spanning een grote rol in het niet herstellen van een lichamelijke klacht.

De kinderfysiotherapeut speelt in het hele revalidatieproces een belangrijke rol. Ten eerste als degene die het signaleert als een chronische klacht en ten tweede in het revalidatieproces.

Indien nodig wordt er samengewerkt met een psycholoog. Ook de betrokkenheid van de ouders en van school, is erg belangrijk in het hele herstel.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut vraagt uitgebreid naar het klachtenbeeld en onderzoekt de bewegingsklacht. Daarna wordt, na overleg met alle betrokkenen, een behandelplan opgesteld, met als doel terugkeer in de maatschappij. uitleg en begrip over de klacht is erg belangrijk en daar wordt veel tijd aan besteed.

Kinderfysiotherapeut Jannie Kussendrager is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met chronische en onbegrepen klachten.

 

Zoeken