Bekkenteam Kollum

In Kollum hebben Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk en Bekkenzorg Kollum de handen ineengeslagen met betrekking tot de zorg rondom mensen met bekkenklachten en hebben het Bekkenteam Kollum opgericht. In dit team zitten:

  • Bekkenfysiotherapie, dit wordt gedaan bij Bekkenzorg Kollum, Bij Bekkenzorg Kollum kunt u terecht voor gespecialiseerde bekkenfysiotherapie.
  • Oefentherapie gericht op het verbeteren van de functie van de bekkenbodem in relatie tot houding en beweging: bij Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk.
  • Manueeltherapie: in sommige gevallen is manueeltherapie geïndiceerd bij patiënten met bekkenklachten. Marten Bouma is manueeltherapeut bij Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk.

 

 

 

 

 

Voor onze particuliere tarieven van een behandeling verwijzen wij u naar de prijslijst Particuliere Tarieven.

Zoeken