Voor uw deelname aan onze diverse commerciële activiteiten geldt dat deze kosten door u zelf moeten worden betaald.

De betaling geschiedt middels een automatische incasso. U vult daartoe het betreffende incassoformulier in en wij zorgen voor de rest.
U betaalt steeds achteraf, voor een termijn van 4 weken en wij incasseren de bedragen automatisch van uw rekening.

Wanneer meerdere gezinsleden bij ons trainen, of wanneer u in meerdere groepen traint, hanteren we gezins-/combikorting!

Fitheidstest/Intake (éénmalige incasso + één gratis bidon) € 35,-
FysioFit
1x per week 1 uur trainen en 15 minuten € 37,50 / 4 weken
2x per week 1 uur en 15 minuten trainen € 60,- / 4 weken
FysioFit voor mensen met verstandelijke beperking: 1x per week 1 uur trainen € 45,- / 4 weken
FysioFit voor de Jeugd: 1x per week 1 uur trainen € 30,- / 4 weken
FysioFit 70+
1x per week 1 uur € 40,- / 4 weken
2x per week 1 uur € 67,50 / 4 weken
FysioFit 55+
1x per week 1 uur € 35,- / 4 weken
2x per week 1 uur € 60,- / 4 weken
Combi-korting bij trainen in 2 groepen € 10,-
Gezinskorting voor elk volgend gezinslid die in een groep traint € 10,-
Online diensten
FysioFit55+Online: 2x per week 30 minuten € 35,- / 4 weken

Indien wij onverhoopt een trainingstijd moeten afzeggen (bijvoorbeeld bij ziekte van een therapeut) zullen wij deze trainingstijd niet aan u doorberekenen. Dit geldt niet voor trainingstijden waarop u niet zelf kunt komen vanwege bijvoorbeeld ziekte of als deze op een Nationale Feestdagen vallen. Inhalen op een ander tijdstip is dan een optie.

Met een wijzigingsformulier is het wel mogelijk om bij langdurige afwezigheid uwerzijds door bijvoorbeeld ziekte of vakantie en periode stop te zetten. Tijdens deze stopzetting zullen wij dan geen incasso uitvoeren. Indien men de FysioFit trainining helemaal stop gezet moeten worden dient u dit schriftelijk aan ons door te geven. De datum waarop u dit doet is bepalend voor de intrekking van de automatische incasso. Voor meer informatie hieromtrent vraagt u intrekkingsformulier en of huisregels FysioFit.

Zie voor onze trainingstijden ons overzicht Trainingstijden

Zoeken