Mijn eerste afspraak

Wanneer u voor de eerste afspraak komt, neemt u mee:

  •  eventuele verwijzing van de huisarts of specialist
  •  geldig legitimatiebewijs en zorgpas.
  •  kijk in uw zorgverzekeringspapieren na of en hoe vaak u voor fysiotherapie verzekerd bent.

Wat gebeurt er bij de eerste afspraak?

Tijdens het eerste bezoek wordt geprobeerd een volledig beeld van uw klachten te krijgen en met welke hulpvraag u binnenkomt. De fysiotherapeut zal veel vragen stellen over de oorzaak en aard van uw klachten. Soms is het nodig dat er informatie ingewonnen wordt bij de verwijzer. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd.

Daarna vindt het lichamelijk onderzoek plaats en kan er al een eerste uitspraak gedaan worden over wat er aan de hand is en welke behandel opties er zijn.

De gegevens worden genoteerd in ons Elektronisch Patiënten Dossier. Periodiek in het behandelproces zijn er evaluatie momenten, die met u worden besproken. Het kan zijn dat het behandeldoel wordt bijgesteld. Aan het eind van de behandelreeks wordt de verwijzer op de hoogte gebracht van het behandelresultaat.

De eerste afspraak is een dubbel consult, waarbij naast de intake, het lichamelijk onderzoek ook tijd is voor het starten van de behandeling, welke in samenspraak met u wordt opgesteld.

Waar moet u om denken bij uw eerste afspraak?

  1. Voor het telefonisch maken van een afspraak kunt u `s ochtends bellen tussen 8.00 en 11.30 uur.
  2. Ook kunt u via deze site een bericht sturen, onder het kopje ik wil me aanmelden.
  3. Ons antwoordapparaat is 24 uur per dag bereikbaar.
  4. Wilt u uw zorgpas en een identiteitsbewijs meenemen.
  5. Graag 2 handdoeken meenemen en een sportbroek.
  6. Kinderen onder 16 jaar komen de eerste keer in gezelschap van (een van) de ouders.
  7. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of u verzekerd bent van vergoeding van uw behandeling(en).
Zoeken