Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om het contact en de behandeling zo prettig en goed mogelijk te laten verlopen. Maar toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling of over hoe er met u om is gegaan door de therapeut of een andere medewerker. Het is goed om deze klacht aan ons kenbaar te maken, zodat we het met u kunnen bespreken, maar ook om in de toekomst deze klacht te voorkomen.

Ga eerst in gesprek met uw fysiotherapeut.

Vertel uw ongenoegen als eerste aan uw behandelend fysiotherapeut. Indien u dat wenst, kunt u hierbij iemand meenemen, bijvoorbeeld uw partner of een ander vertrouwenspersoon. Het kan nl. best zijn dat er sprake is van een misverstand en het probleem daarmee opgelost is.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

Komt u er niet naar tevredenheid uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij De Klachtencommissie van het KNGF.

 

Zoeken