Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om het contact en de behandeling zo prettig en goed mogelijk te laten verlopen. Maar toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling of over hoe er met u om is gegaan door de therapeut of een andere medewerker. Het is goed om deze klacht aan ons kenbaar te maken, zodat we het met u kunnen bespreken, maar ook om in de toekomst deze klacht te voorkomen.

Ga eerst in gesprek met uw fysiotherapeut.

Vertel uw ongenoegen als eerste aan uw behandelend fysiotherapeut. Indien u dat wenst, kunt u hierbij iemand meenemen, bijvoorbeeld uw partner of een ander vertrouwenspersoon. Het kan nl. best zijn dat er sprake is van een misverstand en het probleem daarmee opgelost is.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

Komt u er niet naar tevredenheid uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij De Klachtencommissie van het KNGF en het regionaal Tuchtcollege, al naar gelang de aard van uw klacht. Hier wordt uw klacht onafhankelijk beoordeeld. De behandeling is gratis, behalve wanneer u rechtsbijstand inschakelt.

Op de site van de Rijksoverheid kunt u meer lezen op de wet Wkkgz, die vanaf 2017 in werking is.

Zoeken