Mei Inoar Fit – Poster Kollum 1 220914 102337

Mei Inoar Fit is van start!

Wat is het: Mei Inoar Fit is het vitaliteitsprogramma voor elke 65+er om op een inspannende, uitdagende en ontspannende manier te werken aan een fit lijf én een fit brein. Mei Inoar Fit bestaat uit een groepstraining met Cognitieve Fitness, valpreventie, voorlichting van de diëtist en van de buurtsportcoach en een gastles van de buurtsportcoach.. Het onderdeel Cognitieve Fitness combineert oefentherapie met cognitieve training en richt zich op logica, geheugen, concentratie, reactievermogen, coördinatie en ontspanning.

Duur:  zes maanden. Vooraf wordt een startmeting afgenomen, na drie maanden een evaluatiemeting en na afloop een eindmeting door middel van testen en vragenlijsten. De resultaten van de metingen worden aan u teruggekoppeld en worden daarnaast gebruikt om het effect van Mei Inoar Fit in kaart te brengen.

Start: oktober 2022

Waar: Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk, aan de Anjen 2 in Kollum.

Kosten: De deelname bedraagt 34,00 euro per vier weken en dit is inclusief koffie en thee. De betaling geschiedt volgens een incassoformulier.

Tijden:

Maandag 10.00-11.15, koffie en thee 10.00-10.15

Donderdag 10.00-11.15 , koffie en thee 10.00-10.15

Vragen en algehele organisatie: Irene Bos, tel.nr. 0511-451400 of mail naar irene@fysiokollum-grijpskerk

Zoeken