Chronische Pijn En Vermoeidheid, Onbegrepen Klachten Bij Kinderen

Dat kinderen ook chronische klachten kunnen hebben, is jarenlang onderschat. Kinderen met klachten als pijn zonder duidelijke lichamelijke oorzaak (bijvoorbeeld hoofdpijn, gewrichtsklachten), chronische vermoeidheid en chronische buikpijnklachten hebben vaak veel schoolverzuim en kunnen niet meedoen met wat leeftijdsgenoten allemaal doen. Dit kan leiden tot een sociaal isolement, met alle gevolgen van dien. Een goede begeleiding en behandeling is van zeer groot belang!

De oorzaak van chronische klachten is velerlei. Vaak speelt spanning een grote rol in het niet herstellen van een lichamelijke klacht.

De kinderfysiotherapeut speelt in het hele revalidatieproces een belangrijke rol. Ten eerste als degene die het signaleert als een chronische klacht en ten tweede in het revalidatieproces.

Indien nodig wordt er samengewerkt met een psycholoog. Ook de betrokkenheid van de ouders en van school, is erg belangrijk in het hele herstel.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut vraagt uitgebreid naar het klachtenbeeld en onderzoekt de bewegingsklacht. Daarna wordt, na overleg met alle betrokkenen, een behandelplan opgesteld, met als doel terugkeer in de maatschappij. uitleg en begrip over de klacht is erg belangrijk en daar wordt veel tijd aan besteed.

Kinderfysiotherapeut Jannie Kussendrager is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met chronische en onbegrepen klachten.

 

Zoeken